Thiếu vốn xử lý ô nhiễm môi trường

364
----------------------------Quảng cáo----------------------------
MUA TRÀ Ô LONG XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN - BẤM HÌNH ĐỂ MUA NGAY!
mua trà ô long
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------
Thieu von xu ly o nhiem moi truong

Tổng Cục trưởng Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) TS Nguyễn Văn Tài cho biết: Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2015, phải tập trung xử lý, cải tạo và phục hồi 240 khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu tại 15 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), trên phạm vi cả nước có 1.153 khu vực ô nhiễm môi trường (ONMT) do hóa chất BVTV tồn lưu. Hằng năm các bộ, ngành và địa phương tổ chức điều tra bổ sung, xác định phạm vi và mức độ ô nhiễm gửi Bộ TN và MT tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào kế hoạch. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành điều tra, khảo sát và phân loại các khu vực ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu. Kết quả, tính đến tháng 12-2015 đã phát hiện thêm 403 khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố trong cả nước…

Để triển khai, thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ TN và MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tăng cường năng lực, chủ yếu tập trung vào tăng cường năng lực quản lý và thành lập bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch; xây dựng và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật; cơ chế tài chính cho hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu; điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan…

Kết quả, sau năm năm thực hiện, chúng ta đã từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, cũng như hình thành một cơ chế phối hợp từ trung ương đến địa phương về xử lý ô nhiễm cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu. Nhận thức về vấn đề ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu của các cấp chính quyền và người dân đã được tăng lên rõ rệt. Nguồn lực cho công tác quản lý, xử lý các khu vực tồn lưu hóa chất BVTV đã tăng lên rõ rệt; năng lực xử lý, tiêu hủy hóa chất BVTV dạng POP của các công ty trong nước được nâng lên đáng kể, với việc xuất hiện ngày càng nhiều công nghệ xử lý, cũng như thúc đẩy phát triển và chuyển giao công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường. Tính đến nay, Bộ TN và MT cùng các địa phương đã và đang xử lý hơn 60 khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Quyết định số 1946, vẫn còn gặp một số khó khăn và vướng mắc như kinh phí cho công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm chưa đạt so với yêu cầu. Vì hiện nay, theo cơ chế tài chính quy định đối với các dự án xử lý ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu, trung ương hỗ trợ 50% kinh phí xử lý, còn lại 50% là kinh phí của địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương có tồn lưu hóa chất BVTV đều là các tỉnh khó khăn, không cân đối được ngân sách, dẫn đến một số địa phương có dấu hiệu “lách luật”, phê duyệt dự án với tổng kinh phí cao, nhưng sau khi được hỗ trợ thì phê duyệt giảm tổng mức kinh phí dự án để không phải cân đối hoặc chỉ phải cân đối ít nguồn kinh phí đối ứng cho địa phương. Trong khi đó, hầu hết các dự án cụ thể tại địa phương đều chỉ tập trung xử lý ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu mà vẫn chưa thật sự chú trọng, quan tâm việc ngăn chặn, phòng ngừa việc phát sinh các nguồn ô nhiễm do hóa chất BVTV có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các loại hóa chất xuất nhập khẩu. Các khu vực chôn lấp hóa chất BVTV tồn lưu đã thay đổi mục đích sử dụng đất (xây dựng các công trình trường học, nhà dân, khu vui chơi…) dẫn đến khó khăn cho công tác khoanh vùng ô nhiễm và đánh giá mức độ ảnh hưởng…

Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết: Theo quy định thì các dự án xử lý hóa chất BVTV tồn lưu do UBND tỉnh phê duyệt, kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg (ngân sách T.Ư 50% và ngân sách địa phương đối ứng 50%), nhưng để được xét hỗ trợ kinh phí xử lý phải có dự án đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thì các cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cần đối vốn ở từng cấp ngân sách. Trong khi đó, điều kiện địa phương còn khó khăn về nguồn kinh phí khi lập dự án xử lý để xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bố trí ngân sách đối ứng của địa phương thì tỉnh chưa cân đối được kinh phí để đối ứng. Cho nên, việc triển khai rất khó và chậm, trong khi đó dự án xử lý hóa chất BVTV tồn lưu phải làm dứt điểm từng dự án chứ không thể làm nửa chừng và dừng chờ vốn sẽ rất gây ô nhiễm… Đây là một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay, không chỉ đối với riêng tỉnh Hà Tĩnh, mà còn tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

TS Nguyễn Văn Tài cho biết thêm: Thời gian tới, Bộ TN và MT sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục điều tra, khảo sát, đánh giá và phân loại các khu vực ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý. Đối với những địa phương còn tồn tại nhiều điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu, cần tiếp cận xử lý theo nhóm điểm để giảm chi phí xử lý, chi phí quản lý, giám sát, nhất là lồng ghép hoạt động quản lý, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Giao Bộ TN và MT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện 2016 – 2020; phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi cơ chế tài chính theo hướng tăng mức hỗ trợ từ ngân sách T.Ư đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa cân đối được ngân sách; bổ sung nội dung quản lý, xử lý theo nhóm các khu vực ONMT do hóa chất BVTV tồn lưu gần nhau để giảm chi phí xử lý, giám sát. Đồng thời, bổ sung, làm rõ nội dung phòng ngừa, ngăn chặn ONMT từ các loại hóa chất BVTV có nguồn gốc từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập lậu và giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan trong việc phối hợp xử lý các loại hóa chất BVTV bị thu giữ.

VietBao.vn

Nguồn: http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Thieu-von-xu-ly-o-nhiem-moi-truong/290426002/197/

----------------------------Quảng cáo----------------------------
TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG | TÌM KIẾM ĐẠI LÝ
CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG!
Tìm kiếm đại lý
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------
avatar
  Bấm theo dõi  
Email tôi khi