Hội Cựu giáo chức Việt Nam có vai trò gì

1,346
----------------------------Quảng cáo----------------------------
TỦ SÁCH MINI XUẤT KHẨU NHẬT BẢN - BẤM HÌNH ĐỂ MUA NGAY!
Sales tủ sách mini Nhật Bản
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------

Hội Cựu giáo chức Việt Nam được đánh giá cao có nhiều sáng kiến, đề xuất góp phần xây dựng chính sách phát triển giáo dục Việt Nam. Đồng thời Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn. Các thầy cô đã trở thành những tấm gương sáng để con cháu, học sinh noi theo. Về hưu nhưng tinh thần đâu có hưu, mà vẫn tiếp tục đóng góp. Đổi mới giáo dục sẽ không thành công nếu không quan tâm tới đội ngũ thầy, cô giáo.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Hội Cựu giáo chức Việt Nam luôn hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp, thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan và các địa phương quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Hội Cựu giáo chức Việt Nam thiết thực, hiệu quả cao hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến đóng góp quý báu cho ngành giáo dục.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam
Logo Hội Cựu giáo chức Việt Nam (Internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt, hiệu quả việc phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam, thực hiện “4 cùng”:

  1. Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục;
  2. Cùng bàn giải pháp đổi mới;
  3. Cùng tổ chức một số hoạt động;
  4. Cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, xã hội muốn phát triển thì một yếu tố rất quan trọng là nhờ vào giáo dục. Chân, thiện, mỹ hay ý thức con người đều từ giáo dục.

Vì sao Nhật Bản phương tiện ô tô nhiều như thế nhưng tai nạn rất ít. Cũng do giáo dục mà ra”, đây là một ví dụ và nếu không quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo thì đổi mới giáo dục sẽ không thành công. Hội Cựu giáo chức Việt Nam sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đổi mới giáo dục.

Tranh Thủ Đi tổng hợp

avatar
0 Số người đang thảo luận
Trắc nghiệm Lê Quý Đôn là ai? « Tranh Thủ Đi!Giảng viên có trình độ tiến sĩ Việt Nam thấp so với khu vực « Tranh Thủ Đi! Những người vừa nêu ý kiến
  Bấm theo dõi  
Email tôi khi
trackback
Giảng viên có trình độ tiến sĩ Việt Nam thấp so với khu vực « Tranh Thủ Đi!

[…] Hội cựu giáo viên chức Việt Nam có vai trò gì? […]

trackback
Trắc nghiệm Lê Quý Đôn là ai? « Tranh Thủ Đi!

[…] Hội cựu giáo chức VN là gì? […]