10 nghề lương tăng nhanh nhất ở Mỹ

100
Đồ chơi giáo dục New Brain - Gigo Toys

Kỹ thuật viên y tế
Mức tăng trưởng sau một năm: 6,2%
Lương trung bình hàng năm: 55.670 USD

Đây là số liệu từ báo cáo của Glassdoor tháng 12/2017, so sánh với cùng kỳ năm 2016. Website nghề nghiệp này còn chỉ ra lương cơ bản trung bình ở Mỹ đã tăng 1,1% sau một năm.

https://vnexpress.net/photo/giao-duc/10-nghe-luong-tang-nhanh-nhat-o-my-3695008.html

Hãy chia sẻ vấn đế / thắc mắc / ý kiến hoặc kinh nghiệm của bạn bên dưới

avatar
  Subscribe  
Email tôi khi