Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic

241
----------------------------Quảng cáo----------------------------
MUA TRÀ Ô LONG XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN - BẤM HÌNH ĐỂ MUA NGAY!
mua trà ô long
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------

Để tìm được kết quả, bạn cần suy luận, tính toán để đưa ra quy luật cũng như cách tính hợp lý mới.

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào chỗ trống?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic
Hình cần điền vào ô trống là hình vuông màu cam bên trong có lục giác màu xanh lá mạ.
Quy luật:
– Mỗi hàng ngang có một hình vuông, một hình tròn và một tam giác lớn với đủ ba màu đỏ, xanh và vàng.
– Mỗi hàng ngang đều có hình thanh ngang, lục giác và tam giác bên trong các hình lớn với đủ ba màu xanh lá mạ, tím và đen.
Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic 2

Câu 2: Tính giá trị của hình tam giác?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 1
Ta có:
Tròn + Tròn = 10. Suy ra, Tròn = 5.
Thay Tròn = 5 vào dòng (Tròn x Vuông + Vuông = 12) ta được:
5 x Vuông + Vuông = 12. Suy ra, 6 x Vuông = 12. Vậy Vuông = 2.
Thay vuông vào dòng (Tròn x Vuông – Tam giác x Tròn = Tròn) ta được:
5 x 2 – Tam giác x 5 = 5. Suy ra Tam giác x 5 = 5. Vậy Tam giác = 1.
Vậy hình tam giác có giá trị là 1.
Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 12

Câu 3: Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 2
Có thể nhận thấy:
6 x 2 + 1 = 13.
13 x 2 – 1 = 25.
25 x 2 + 1 = 51.
51 x 2 – 1 = 101.
101 x 2 + 1 = 203.
Hay có thể thấy:
6 x 2 + 13 = 25.
13 x 2 + 25 = 51.
25 x 2 + 51 = 101.
51 x 2 + 101 = 203.
Vậy số tiếp theo cần điền vào dấu hỏi chấm là 203.
Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 22

Câu 4: Bạn hãy thay 5 chữ số bất kỳ trong phép tính tổng dưới đây bằng chữ số 0 để được phép tính đúng?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 3
Thay hai chữ số 0 vào số 111 để biến nó thành 001 và ba chữ số 0 vào số 999 để được chuyển giá trị của nó thành 0 là sẽ được phép tính đúng.
Phép tính ban đầu: 111 + 333 + 777 + 999 = 1111 là sai vì đáp số phải là 2220.
Phép tính sau khi thay 5 chữ số 0 là 001 + 333 + 777 + 000 = 1111 (đúng).
Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 32
----------------------------Quảng cáo----------------------------
TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG | TÌM KIẾM ĐẠI LÝ
CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG!
Tìm kiếm đại lý
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------
avatar
  Bấm theo dõi  
Email tôi khi