Năm câu đố thử tài nhanh trí của bạn

287
----------------------------Quảng cáo----------------------------
MUA TRÀ Ô LONG XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN - BẤM HÌNH ĐỂ MUA NGAY!
mua trà ô long
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------

Những câu đố dưới đây tuy đơn giản nhưng khiến nhiều người lúng túng khi tìm đáp án. Hãy cố gắng giải thử xem.

Câu 1:

Thay đổi vị trí của một hình tam giác để tạo thành một hình vuông.

Câu 2:

Hãy biến phương trình sai thành đúng bằng cách đổi vị trí của chỉ một mũi tên.

Câu 3:

Hãy biến số sau đây thành 36 bằng cách di chuyển chỉ hai nét.

Câu 4:

Thầy giáo hỏi tên bố Jim là gì. Jim trả lời rằng tên của bố có năm chữ cái, bắt đầu và kết thúc bằng 500, có 5 ở giữa. Thêm vào đó, chữ cái thứ hai trong tên là chữ cái đầu tiên trong bảng alphabet. Cuối cùng, tên ông có chứa số 1.

Hãy tìm tên của bố Jim.
Tên bố Jim là David. (Giải thích: Theo cách viết số của người La Mã, 500 là D, 5 là V và 1 là I).

Câu 5:

Jim, Sam và Tom đang chơi trong vườn và một người làm vỡ chậu hoa. Khi được hỏi, ba người trả lời như sau.

  • Jim: “Con không làm vỡ chậu.”
  • Sam: “Con không làm vỡ chậu.”
  • Tom: “Sam làm vỡ chậu.”
Nếu chỉ một người trong số chúng nói thật, ai là người làm vỡ chậu hoa?
Jim làm vỡ chậu hoa. Giải thích:

  • Trường hợp 1: Giả sử Sam là người gây tội. Vậy cả Jim và Tom đều đang nói thật.
  • Trường hợp 2: Giả sử Tom là người gây tội. Vậy cả Jim và Sam đều đang nói thật.
  • Trường hợp 3: Giả sử Jim là người gây tội. Vậy chỉ có Sam nói thật, hai người kia nói dối, đúng dữ kiện của bài.
----------------------------Quảng cáo----------------------------
TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG | TÌM KIẾM ĐẠI LÝ
CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG!
Tìm kiếm đại lý
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------
avatar
  Bấm theo dõi  
Email tôi khi