Bài toán đạp xe thử thách tư duy

368
----------------------------Quảng cáo----------------------------
MUA TRÀ Ô LONG XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN - BẤM HÌNH ĐỂ MUA NGAY!
mua trà ô long
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------

Admin Tranh Thủ Đi! đạp xe trên một con đường dài một dặm có bề ngang 40 feet theo quỹ đạo là một chuỗi hình vòng cung như hình vẽ.

Biết vận tốc đạp xe của Admin là 5 dặm/giờ. Hỏi Admin mất bao lâu để đạp xe hết con đường? Biết 1 dặm = 5280 feet.
Trên một con đường dài một dặm có bề ngang 40 feet theo quỹ đạo là một chuỗi hình vòng cung như hình trên. Cho biết vận tốc đạp xe của Admin là 5 dặm/giờ. Hỏi Admin mất bao lâu để đạp xe hết con đường? Biết 1 dặm = 5280 feet.
  • Con đường mà Admin đi có hai làn, mỗi làn rộng 40/2 = 20 (feet).
  • Có thể hiểu quy luật đạp xe của Admin là cứ mỗi lần chuyển làn, Admin sẽ đạp một đoạn bằng nửa đường tròn bán kính 20 feet. Chu vi nửa đường tròn là 20 x π (feet). Con đường Admin đi dài 1 dặm hay 5280 feet.
  • Suy ra số lần chuyển làn của Admin là 5280/40 = 132 (lần). Từ đó ta có chặng đường mà Admin đã đi là 132 x 20 x π = 2640 x π (feet) hay bằng π/2 (dặm).
  • Đề bài cho vận tốc đạp xe của Admin là 5 dặm/giờ. Suy ra, thời gian Admin đạp xe hết con đường bằng π/2/5 = π/10 (giờ).

----------------------------Quảng cáo----------------------------
TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG | TÌM KIẾM ĐẠI LÝ
CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG!
Tìm kiếm đại lý
----------------------------Hết quảng cáo----------------------------
avatar
  Bấm theo dõi  
Email tôi khi